هرکسی که قصد مهاجرت و سفر به خارج از کشور را دارد باید به مسئله هزینه فریت بار توجه داشته باشد. و باید در این مورد به یکسری از نکات آگهی کامل داشته باشد این نکات را ما به طور کامل در ادامه توضیح می دهیم. 

هزینه فریت بار به تمامی نقاط جهان براساس وزن صورت می گیرد. 

وزن بار مینیمم : این وزن برای فریت بار می باشد که وزن بین یک کیلو گرم تا 10 کیلوگرم می باشد وهزینه آن بستگی به کشوری که قصد دارید به آن سفر کنید بستگی دارد( فریت بار به آمریکا،فریت بار کانادا،فریت بار استرالیا و ...). 

وزن بار نرمال : این وزن برای فریت بار از وزن 10 کیلوگرم تا 30 کیلوگرم می باشد و برای محاسبه هزینه آن نیز مانند وزن بار مینیمم براساس کشور که قصد سفر یا مهاجرت به آن را دارید محاسبه می گردد. 

وزن بار45 کیلوگرم: این وزن برای فریت بارهایی می باشد که وزن آن بالای 35 کیلوگرم می باشد کاربرد دارد که بصورت اتوماتیک 45 کیوگرم برای آن در نظر گرفته می شود .پس در این حالت وزن 45 کیلوگرم به صرفه تر می باشد. 

وزن 100 کیلو گرم : برای فریت بار به وزن 100 تا 300 کیلوگرم یک هزینه ثابت در نظر گرفته می شود.