در بسیاری از ارتش کشورها تمرینات بسیار سخت و طاقتفرسا وجود دارد تا سربازانی ورزیده و بسیار کارآمد داشته باشند.

همیشه اسم ارتش با نظم همراه می باشد .

برنامه ها و قوانین سختی که این افراد دنبال می کنند انها را نسبت به آدم های عادی متفاوت می سازد. بهمین علت نگاه

کردن به انها احساس غرور و میهمن پرستی رابه ما می دهد.

ارتش بزرگ چین

قویترین و مهلک ترین ارتش های دنیا 

نیروهای ارتش چین بعنوان یکی از بزرگترین نیروهای نظامی جهان منظم ترین و آموزش دیده ترین افراد هستند. در چین ملحق

شدن به ارتش یک قانون اجباری است. پایگاه آموزشی ژوریهه برای آموزش سربازان موقعیت های واقعی جنگ برای انها ایجاد

می کند.

قویترین و مهلک ترین ارتش های دنیا

گروه عملیات مخصوصاً گارد ساحلی و گروه عملیات مخصوصاً دریایی فیلیپین

دراین گروه های عملیاتی علاوه بر تمرین های جسمی به انها تمرین های ذهنی هم داده می‌شود. دراین ارتش علاوه بر مردها

زنها نیز پذیرفته می‌شوند که هم تمرینات قدرت های ذهنی و هم قدرت های جسمی به آنها داده میشود. برنامه صبحگاهی

انها به این شکل است: ۶ مایل دویدن، ۱۸ مایل شنا بدون توقف و تیراندازی به هدف.

 

یگان مخصوص نیروی دریایی ایالات متحده

قدرت و شجاعت یگان مخصوصاً نیروی دریایی ایالات متحده مشهور است. عملیات این گروه فقط دریایی نیست بلکه کلمه

SEALs از حروف اول Sea، Air و Land به دست آمده است یعنی قابلیت حمله زمینی، هوایی و دریایی رابه طور هم زمان دارند.

قویترین و مهلک ترین ارتش های دنیا 

قویترین و مهلک ترین ارتش های دنیا

ارتش بزرگ هند

نیروهای ارتش هندوستان به هیچ نحوی نمیتوانند از آموزش های سخت و طاقت فرسای ارتش که برای تقویت توانایی های

ذهنی و جسمی آنها ترتیب داده شده است فرار کنند. آموزش های فیزیکی حاوی تمرین های نظامی، ورزش، سوارکاری و

شناست. جریمه های سخت این ارتش حاوی ماهاراجا «سر و ته ایستادن با سر» سینه خیز رفتن در سنگرهای سیمی و

سینه خیز رفتن در آب های یخ زده است.

قویترین و مهلک ترین ارتش های دنیا

سازمان اطلاعات  بریتانیا

سازمان اطلاعات پنهان بریتانیا یا ” SIS” که به “ام آی ۶” نیز مشهور است و با سازمان “ام آی ۵” همکاری می‌کند. همانگونه که

میتوان تصور کرد زندگی اعضای این سازمان بعنوان جاسوس یک زندگی سخت، مرموز و پر از قوانین و مقررات است